Kontaktinformasjon

Sende e-postSom hovedregel skal du forholde deg til veilederen / kurseleder som er oppført for kurset ditt. 

Gjelder henvendelsen problemer som ikke kan løses kan du kontakte:

Akuttportalen administrator
Sist endret: Friday, 6. July 2018, 10:31