Akuttportalen

akuttportalen

 • Akuttportalen er Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin portal for nettbasert og nettstøttet kompetanseutvikling.

  I denne portalen vil det bli utviklet nettbaserte kurs, fagnettverk og møteplasser for alle vi samarbeider med innen den akuttmedisinske redningskjeden.

  Det meste er stengt med sikkerhetsnøkkel. Denne må du kjenne til for å kunne delta i aktiviteter. Du vil få sikkerhetsnøkkel til de aktivitetene du blir klarert for å være med på.

  Før du får tilgang til noe som helst må du lage deg en brukerprofil i portalen. Registrer deg ved å klikke på lenken oppe til høyre eller klikk her.

  Fordi portalen har vært utsatt for en rekke spamangrep, har vi sett oss nødt til å be om CAPTCHA validering av profilen.


 • PHTLS forstudium

  PHTLS forsideHer finner du studiestøtte til PHTLS 7. utgave læreboka. Veiledningen fokuserer på "pensumstoffet" i PHTLS kurset for å gjøre forberedelsene til kurset enklere. Ikke alt stoffet i boka er like relevant for kurset og det er greit å vite hva en kan hoppe over. Veiledningen er supplert med arbeidsoppgaver.

  Kurset finner du ved å klikke her.

 • PHTLS Refresherkurs forstudium

  PHTLS refresherHer finner du de oppgavene du skal jobbe med for å få repetert de sentrale momentene i teoristoffet før du møter opp til en praktisk dag.

  Kurset finner du ved å klikke her

 • AMLS forstudium

  AMLS-kursHer finner du studiestøtte til AMLS læreboka. Forstudiet fokuserer på "pensumstoffet" i AMLS kurset, men har også tatt med noen leksjoner med grunnleggende kunnskapsstoff fordi vi har erfart at det også er behov for dette. Forskjeller i praksis i Norge i forhold til i opphavslandet er forsøkt tydeliggjort både i studieveiledninger og i leksjoner.

  Kurset finner du her

 • TAS-rommet

  TAS rommetHer er fellesrommet for TAS instruktører og regionapparat. Adgangsnøkkel fås i e-post av janne.stoylen.badholm@norskluftambulanse.no eller jan.einar.andersen@norskluftambulanse.no.

  Rommet finner dere her

 • TAS Fagforum

  TASHer finner du fellesområdet for alle TASsere.Her kan du diskutere TAS-relaterte emner.Her finner du TAS temahefte og link til frigjøringsvideoen.

  Klikk deg inn HER

 • Mens du venter på ambulansen

  MDVPA rommetGjennom prosjektet "Mens du venter på ambulansen" skal vi bistå kommunene i og etablere sikkerhetsnett for befolkningen i områder der en må vente lenge på hjelp ved akutt sykdom eller skade på grunn av lange avstander eller høy grad av samtidighetsproblematikk. Gjennom å forene krefter kan vi gi pasientene raskere hjelp. Det handler om "riktig hjelp", til "riktig tid" og av "riktig personell"! 

  Dette rommet er beregnet på de som jobber med dette prosjektet.

  Rommet finner du her

 • Instruktørenes hjørne

  instruktørenes hjørneDette er fellesrommet for SNLAs instruktører og KIA-instruktørene. Her vil du finne linker til fagstoff og nedlastbart kursmateriell. Adgangsnøkkel vil du få av vår regionsintruktør.

  Klikk deg inn her

 • Kurs i prehospital blødningskontroll

  blødningskontroll kursÅ stoppe blødninger kan noen ganger være en stor utfordring, og det er gjerne de blødningene som blør mest, som er vanskeligst å stoppe. Effektiv og rask blødningskontroll krever både kunnskaper og ferdigheter. Ferdighetene må en tilegne seg gjennom øvelser, fordi det (heldigvis) ikke er ofte en får praktisert i reelle situasjoner. Men det er av samme grunn viktig å øve slik at en kan når det trengs.

  Dette kurset inneholder teoristoffet som er laget som forberedelse til kurset i praktisk blødningskontroll.

  Kurset finner du HER

 • Fixed wing fellesområde

  fixed-wing rommetHer finner du fellesområdet for de som jobber på ambulanseflyene. Adgangsnøkkel blir oppgitt av baseledere.

  Rommet finner du ved å klikke Her

Hopp over oppslagstavle

Oppslagstavle

(Ingen beskjeder er skrevet ennå)