Akuttportalen

akuttportalen

 • Akuttportalen er Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin portal for nettbasert og nettstøttet kompetanseutvikling.

  I denne portalen vil det bli utviklet nettbaserte kurs, fagnettverk og møteplasser for alle vi samarbeider med innen den akuttmedisinske redningskjeden.

  Det meste er stengt med sikkerhetsnøkkel. Denne må du kjenne til for å kunne delta i aktiviteter. Du vil få sikkerhetsnøkkel til de aktivitetene du blir klarert for å være med på.

  Før du får tilgang til noe som helst må du lage deg en brukerprofil i portalen. Registrer deg ved å klikke på lenken oppe til høyre eller klikk her.

  Fordi portalen har vært utsatt for en rekke spamangrep, har vi sett oss nødt til å be om CAPTCHA validering av profilen.


 • PHTLS Grunnkurs forstudium

  phtls 7 utgHer finner du studiestøtte til PHTLS 7. utgave læreboka. Veiledningen fokuserer på "pensumstoffet" i PHTLS kurset for å gjøre forberedelsene til kurset enklere. Ikke alt stoffet i boka er like relevant for kurset og det er greit å vite hva en kan hoppe over. Veiledningen er supplert med arbeidsoppgaver.

  Kurset finner du ved å klikke her.

 • PHTLS Refresherkurs forstudium

  naemtHer finner du de oppgavene du skal jobbe med for å få repetert de sentrale momentene i teoristoffet før du møter opp til en praktisk dag.

  Kurset finner du ved å klikke her

 • TAS-rommet

  Redningsteknikk Her er fellesrommet for TAS instruktører og regionapparat. Adgangsnøkkel fås i e-post av janne.stoylen.badholm@norskluftambulanse.no eller jan.einar.andersen@norskluftambulanse.no.

  Rommet finner dere her

 • Mens du venter på ambulansen

  alarm-melding førstehjelper

  Vi må tørre dele kunnskap! Kun gjennom å forene krefter kan vi gi pasientene den beste hjelpen. Det handler om "riktig hjelp", til "riktig tid" og av "riktig personell"! Gjennom prosjektet "Mens du venter på ambulansen" skal vi bistå kommunene i og etablere sikkerhetsnett for befolkningen i områder der den akuttmedisinske beredskapen kan være mangelfull. Det være seg lange avstander eller høy grad av samtidighetsproblematikk.

  Dette rommet er beregnet på de som jobber med prosjektet.

  Rommet finner du her

 • Instruktørenes hjørne

  instruktørDette er fellesrommet for SNLAs instruktører og KIA-instruktørene. Her vil du finne linker til fagstoff og nedlastbart kursmateriell. Adgangsnøkkel vil du få av vår regionsintruktør.

  Klikk deg inn her

 • Kurs i prehospital blødningskontroll

  kompresjonÅ stoppe blødninger kan noen ganger være en stor utfordring, og det er gjerne de blødningene som blør mest, som er vanskeligst å stoppe. Effektiv og rask blødningskontroll krever både kunnskaper og ferdigheter. Ferdighetene må en tilegne seg gjennom øvelser, fordi det (heldigvis) ikke er ofte en får praktisert i reelle situasjoner. Men det er av samme grunn viktig å øve slik at en kan når det trengs.

  Dette kurset inneholder teoristoffet som er laget som forberedelse til kurset i praktisk blødningskontroll.

  Kurset finner du HER

 • Medisinsk simulering i Luftambulansetjenesten

  sim"Prosjektrommet" for prosjektet Medisinsk Simulering i Luftambulansetjenesten er nå opprettet. Rommet er kun åpent for prosjektdeltakerne som får adgangsnøkkelen i e-post fra Jan Martinsen.

  Sidene finnes her

 • Redningsteknisk avdeling

  LandingNettverkssidene for Redningsteknisk avdeling er nå opprettet for redningsmennene i Norsk luftambulanse. Som redningsmann får du oppgitt tilgangsnøkkel av Vegard Landsem.

  Nettsidene finner du her.

 • Fixed wing fellesområde

  ambulanseflyHer finner du fellesområdet for de som jobber på ambulanseflyene. Adgangsnøkkel blir oppgitt av baseledere.

  Rommet finner du ved å klikke Her

 • Åpent fagforum

  folderDenne siden er åpen for alle og inneholder forskjellig nedlastbart fagstoff og annet av interesse innenfor vårt fagfelt. Foreløpig er siden under oppbygging. Du må være registrert på portalen for å få tilgang.

  Rommet finner du her.

Hopp over oppslagstavle

Oppslagstavle

(Ingen beskjeder er skrevet ennå)