Her finner du alle aktive kurs

Akutthjelper er kurset som gir tilstrekkelig teoretisk kompetanse for å være akutthjelper. Det må gjennomføres en praktisk treningsdag med godkjent instruktør.  

Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) er et kurs som er utviklet for å bidra til mest mulig enhetlig undersøkelse og behandling av den alvorlig skadde pasient utenfor sykehus.

AMLS er et kurs i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger. AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er et konsept som eies av NAEMT.

Kursets mål er å gjøre  utøverne gode til å undersøke og vurdere slike pasienter og fatte riktig beslutning for hva slags hjelp pasienten trenger. 

AMLS består av en nettbasert teoridel og en praktisk del der kunnskapene  testes ut i simulerte pasientsituasjoner.


Skal du ta kurset som forberedelse til TAS-kurs lokalt, bruker du nøkkelen du får tildelt av din arbeidsgiver.

Ønsker du å ta dette kurset på eget initiativ bruker du nøkkelen: Gjest

Lykke til!