Her finner du alle aktive kurs

Akutthjelper er kurset som gir tilstrekkelig teoretisk kompetanse for å være akutthjelper. Det må gjennomføres en praktisk treningsdag med godkjent instruktør. 

Du melder deg på kurset med den kursnøkkelen du har fått utlevert fra kursleder eller instruktør. Dersom du tar retreningskurs bruker du kursnøkkel : Retrening

Dersom du ikke har fått utlevert kursnøkkel ta kontakt med kursarrangør.

Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) er et kurs som er utviklet for å bidra til mest mulig enhetlig undersøkelse og behandling av den alvorlig skadde pasient utenfor sykehus.

AMLS er et kurs i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger. AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er et konsept som eies av NAEMT.

Kursets mål er å gjøre  utøverne gode til å undersøke og vurdere slike pasienter og fatte riktig beslutning for hva slags hjelp pasienten trenger. 

AMLS består av en nettbasert teoridel og en praktisk del der kunnskapene  testes ut i simulerte pasientsituasjoner.


Skal du ta kurset som forberedelse til TAS-kurs lokalt, bruker du nøkkelen du får tildelt av din arbeidsgiver.

Ønsker du å ta dette kurset på eget initiativ bruker du nøkkelen: Gjest

Lykke til!