Her finner du alle aktive kurs

TAS - Kurs i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid.

Kurset er rettet mot personell i Politi, Brann og Helsetjenesten og har fokus på samvirke på skadested. Dette er teoridelen av TAS-opplæringen. Fagsentralene (11X) har en egen tilleggsmodul i kurset - TAS11X. Den praktiske delen av opplæringen vil foregå lokalt der du bor.
Hvis du ikke har fått tildelt kursnøkkel av din arbeidsgiver kan du bruke nøkkelen: Gjest

Akutthjelper er kurset som gir tilstrekkelig teoretisk kompetanse for å være akutthjelper. Det må gjennomføres en praktisk treningsdag med godkjent instruktør. 

Du melder deg på kurset med den kursnøkkelen du har fått utlevert fra kursleder eller instruktør. Dersom du tar retreningskurs bruker du kursnøkkel : Retrening

Dersom du ikke tilhører noe kurs kan du bruke kursnøkkel: Gjest

Dersom du ikke har fått utlevert kursnøkkel ta kontakt med kursarrangør.

Akutthjelper er kurset som gir tilstrekkelig teoretisk kompetanse for å være akutthjelper. Det må gjennomføres en praktisk treningsdag med godkjent instruktør. 

Du melder deg på kurset med den kursnøkkelen du har fått utlevert fra kursleder eller instruktør. Dersom du tar retreningskurs bruker du kursnøkkel : Retrening

Dersom du ikke tilhører noe kurs kan du bruke kursnøkkel: Gjest

Dersom du ikke har fått utlevert kursnøkkel ta kontakt med kursarrangør.

AMLS er et kurs i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger. AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er et konsept som eies av NAEMT.

Kursets mål er å gjøre  utøverne gode til å undersøke og vurdere slike pasienter og fatte riktig beslutning for hva slags hjelp pasienten trenger. 

AMLS består av en nettbasert teoridel og en praktisk del der kunnskapene  testes ut i simulerte pasientsituasjoner.


PHTLS er et kurs i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter som har vært i en ulykke. PHTLS står for Pre-Hospital Trauma Life Support, og er et konsept som eies av NAEMT.

Kursets mål er å gjøre utøverne gode til å undersøke og vurdere slike pasienter og fatte riktig beslutning for hva slags hjelp pasienten trenger. PHTLS består av en nettbasert teoridel og en praktisk del der kunnskapene testes ut i simulerte pasientsituasjoner. Dette kurset organiseres av helseforetakene i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, du får kursnøkkel når du er påmeldt kurs. Kurset finner du her.