Slik melder du deg på kurs

Akuttportalen har applikasjoner for å håndtere kurspåmelding, men foreløpig foregår Stiftelsen Norsk Luftambulanses kurspåmelding via egen nettside: påmeldingwww.norskluftambulanse.no.
Der finner du nærmere informasjon om kursene og kurskalenderen. Klikk deg inn på "Kurs for medlemmer og fagfolk".

Mye av det som ligger på Akuttportalen kan virke interessant, men er ikke kursaktiviteter i den forstand. Det er fellesrom for forskjellige aktiviteter Stiftelsen holder på med, og sidene er primært beregnet på ledere og instruktører innenfor dette fagområdet. Disse sidene er stengt med sikkerhetsnøkkel og de som skal ha tilgang har fått nøkkelen av aktivitetens administrator.

Det gis tilgang til kurs etter påmelding. Kursdeltakere får tilsendt sikkerhetsnøkkel til det kurset de har meldt seg på.

For å gå tilbake til hovedsiden, klikk på "Akuttportalen" i søkestien øverst på siden eller klikk her.Sist endret: onsdag, 14. november 2012, 10:11