TAS - Kurs i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid.

Kurset er rettet mot personell i Politi, Brann og Helsetjenesten og har fokus på samvirke på skadested. Dette er teoridelen av TAS-opplæringen. Fagsentralene (11X) har en egen tilleggsmodul i kurset - TAS11X. Den praktiske delen av opplæringen vil foregå lokalt der du bor.
Hvis du ikke har fått tildelt kursnøkkel av din arbeidsgiver kan du bruke nøkkelen: Gjest