AMLS er et kurs i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger. AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er et konsept som eies av NAEMT.

Kursets mål er å gjøre  utøverne gode til å undersøke og vurdere slike pasienter og fatte riktig beslutning for hva slags hjelp pasienten trenger. 

AMLS består av en nettbasert teoridel og en praktisk del der kunnskapene  testes ut i simulerte pasientsituasjoner.