PHTLS er et kurs i undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter som har vært i en ulykke. PHTLS står for Pre-Hospital Trauma Life Support, og er et konsept som eies av NAEMT.

Kursets mål er å gjøre utøverne gode til å undersøke og vurdere slike pasienter og fatte riktig beslutning for hva slags hjelp pasienten trenger. PHTLS består av en nettbasert teoridel og en praktisk del der kunnskapene testes ut i simulerte pasientsituasjoner. Dette kurset organiseres av helseforetakene i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, du får kursnøkkel når du er påmeldt kurs. Kurset finner du her.