Dette er kurs for e-LS instruktører som skal instruere i AMLS. Disse skal ha rollen som student. "Kurset" har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører som skal instruere i AMLS. Disse skal ha rollen som student. "Kurset" har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører som skal instruere i AMLS. Disse skal ha rollen som student. "Kurset" har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører. Disse skal ha rollen som student som deltaker på kurset. Kurset har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører som skal instruere i AMLS. Disse skal ha rollen som student. "Kurset" har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører som skal instruere i AMLS. Disse skal ha rollen som student. "Kurset" har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører. Disse skal ha rollen som student som deltaker på kurset. Kurset har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.

Dette er kurs for e-LS instruktører. Disse skal ha rollen som student som deltaker på kurset. Kurset har kun en aktivitet: Avsluttende prøve.